ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συστήματα ασφαλείας
Συστήματα ασφαλείας

Συστήματα Ασφάλειας είναι όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά συστήματα που συμβάλλουν στην προστασία ενός χώρου καθώς και στην ασφάλεια των φυσικών προσώπων που υπάρχουν σε αυτόν. Τα συστήματα ασφαλείας μπορούν να κατηγοριοπ…

Αυτοματισμοί κτιρίων
Αυτοματισμοί κτιρίων

Ο αυτοματισμός κτιρίων ξεκινάει με τον έλεγχο μηχανικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών (MEP) συστημάτων. Για παράδειγμα, το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) ελέγχεται σχεδόν πάντα, συμπεριλαμβανομένου του …

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις που αφορούν τις οικίες. Ειδική κρατική νομοθεσία καθορίζει ρητά τις προδιαγραφές ασφαλείας που θα πρέπει να πληρούν οι ηλεκτρολογικές εσωτερικές εγκαταστάσεις στα σπί…

Ηλεκτρολογικές μελέτες κτιρίων
Ηλεκτρολογικές μελέτες κτιρίων

Το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών μελετών είναι ευρύ και πολύπλευρο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια συνοπτική περιγραφή ηλεκτρολογικών μελετών: Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης: είναι η εκπόνηση της σχετικής μελ…