Συστήματα ασφαλείας

Συστήματα ασφαλείας

Συστήματα Ασφάλειας είναι όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά συστήματα που συμβάλλουν στην προστασία ενός χώρου καθώς και στην ασφάλεια των φυσικών προσώπων που υπάρχουν σε αυτόν. Τα συστήματα ασφαλείας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 2 μεγάλες κατηγορίες: Συστήματα συναγερμού Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης Λειτουργίες και δυνατότητες στα συστήματα ασφαλείας Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως οι Διαβάστε περισσότερα για Συστήματα ασφαλείας[…]
Αυτοματισμοί κτιρίων

Αυτοματισμοί κτιρίων

Ο αυτοματισμός κτιρίων ξεκινάει με τον έλεγχο μηχανικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών (MEP) συστημάτων. Για παράδειγμα, το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) ελέγχεται σχεδόν πάντα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διαφόρων τμημάτων εξοπλισμού. Αντίστοιχα, ο έλεγχος φωτισμού είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί κατά τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των κτιρίων. Άλλα συστήματα που συχνά ελέγχονται και/ή τίθενται υπό Διαβάστε περισσότερα για Αυτοματισμοί κτιρίων[…]
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις που αφορούν τις οικίες. Ειδική κρατική νομοθεσία καθορίζει ρητά τις προδιαγραφές ασφαλείας που θα πρέπει να πληρούν οι ηλεκτρολογικές εσωτερικές εγκαταστάσεις στα σπίτια. Είναι , λοιπόν, αναγκαίο για να έχουμε ωφέλεια από τον ηλεκτρισμό να γίνει η εκτέλεση της εγκατάστασης με σωστό τρόπο. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε δύο είδη, Διαβάστε περισσότερα για Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις[…]
Ηλεκτρολογικές μελέτες κτιρίων

Ηλεκτρολογικές μελέτες κτιρίων

Το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών μελετών είναι ευρύ και πολύπλευρο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια συνοπτική περιγραφή ηλεκτρολογικών μελετών: Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης: είναι η εκπόνηση της σχετικής μελέτης (σχέδια και εκθέσεις) από διπλωματούχο – πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, η οποία κατατίθεται στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, και γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η μελέτη Διαβάστε περισσότερα για Ηλεκτρολογικές μελέτες κτιρίων[…]